Aneleh Czech

Lovers and Breeders of Australian Shepherds

Vrh „I“ / Litter „I“

Druhý a zároveň poslední vrh naší Princess musel být výjimečný… Ve všech ohledech, tak, jak je pro nás výjimečná Princess… Rozhodli jsme se tentokrát využít liniové plemenitby a Princess nakrýt nádherným USA importem RisingStar’s King of the Sea – Tritanem. Tritan je black tri pes s perfektním rodokmenem, skvělým zdravím a úžasnou povahou. Exteriérově je přesně to, co by měl krycí pes pro Princess splňovat a my jsme velmi šťastní, že se nám toto krytí i přes obrovskou vzdálenost podařilo zrealizovat….

The second and at the same time the last litter of our Princess had to be exceptional … In all respects, as Princess is special to us … This time we decided to use line breeding and cover Princess with a beautiful USA import RisingStar’s King of the Sea – Tritan. Tritan is a black tri dog with perfect pedigree, great health and amazing nature. He has exactly what a covering dog should meet for Princess, and we are very happy that we managed to implement this covering despite the huge distance ….